هیأت مدیره
 

نام و نام‌خانوادگی 

تحصیلات

سمت 

پست الکترونیک

سوابق اجرایی 

علی رومی

کارشناسی ارشد مدیریت

نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل

a.roumi@sabajahad.com

  • مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) 
  • رییس هیأت مدیره، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه صنایع شیر ایران از جمله پگاه اصفهان، گلپایگان، تهران، بازارگستر و ... طی سال های متمادی.
  • رییس هیأت مدیره، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل در شرکت های مختلف اقتصادی مؤسسه خیریه همدانیان(اصفهان) و ... 

مهرنوش امجدی گلپایگانی

 

رییس هیأت مدیره

bod@sabajahad.com 

  •  

 

         

مسعود حسین زاده وجدانی

کارشناسی حسابداری

عضو هیأت مدیره

bod@sabajahad.com

  • رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان
  • مسؤول بودجه و هزینه طرح های شرکت صنایع پتروشیمی ایران
  • مدیر گروه حسابرسی موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
  • بیش از 25 سال سابقه حسابرسی معاونت و مدیریت مالی، اقتصادی و اداری در شرکت های سرمایه گذاری و مطرح بورسی و ...