جلسه هم اندیشی مدیران هلدینگ با معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری

جلسه هم اندیشی مدیران هلدینگ  با معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری


 

جلسه هم اندیشی مدیران هلدینگ  با معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش روابط عمومی هلدینگ؛ جلسه هم اندیشی مدیران هلدینگ با حضور معاونت سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل هلدینگ، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تابعه در محل سالن جلسات شرکت صنایع شیر ایران برگزار شد.