معاونان جدید مجامع ، حقوقی و بازاریابی ، فروش و مدیر حسابرسی هلدینگ صبا جهاد معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ غذایی،دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری آیین معارفه علی بابایی معاون مجامع و حقوقی،  محمد رضا سلطانی شیرازی معاون بازاریابی و فروش، کامران بختیاری  به عنوان مدیر حسابرسی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دیماه 97 در محل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی برگزار شد.

شایان ذکر است انتصابات اخیر در راستای تغییر استراتژی و رویکرد جدید هلدینگ و نگاه نواندیشانه در حوزه های برگزاری جلسات سالیانه مجامع و پیگیری امورات مربوط به مباحث حقوقی و قراردادهای هلدینگ و شرکت های تحت پوشش و همچنین ضرورت برنامه ریزی گسترده در عرصه بازاریابی و فروش محصولات و کالاهای تولیدی شرکت های زیر مجموعه هلدینگ و نیز لزوم کنترل، نظارت و حسابرسی داخلی هلدینگ و مجموعه های تحت پوشش صورت گرفته است.

امید است با مجموعه تلاش، همت و برنامه ریزی های در حال اجرا زمینه بالندگی، توسعه و ارتقای همه جانبه هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی فراهم گردد.