انتصاب پنج مدیر زن در هلدینگ صبا جهاد

پنج زن در پست های مدیریتی در هلدینگ صنایع غذایی،کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری آغاز به کار کردند.

در اجرای سیاست های محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در زمان جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی بر انتصاب مدیران زن،  بدون تبعیض در بدنه این وزارتخانه و بر اساس توانمندی و تخصص تأکید کرده بود، مدیر عامل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری(صبا جهاد) 5 بانوی متخصص را در بخش های مختلف منصوب کرد.

فخراله مولایی پیرو دستورات جمشید تقی زاده مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری به هلدینگ ها و شرکت های تابعه این صندوق، علاوه بر دستور لغو استفاده اعضای غیر موظف در هیأت مدیره ها از اموال منقول و غیر منقول برای کاهش هزینه ها و همچنین به کارگیری جوانان، حضور زنان در پست های مدیریتی را نیز در دستور کار این هلدینگ قرارداده است.


     بر اساس این گزارش با احکامی که توسط فخراله مولایی مدیر عامل هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری صادر شد، خانم ها الهام رنجبر به سمت عضو هیأت مدیره شرکت آبزی فرآیند بوشهر، نیلوفر بابایی قاسم آبادی به سمت سرپرست شرکت آبزی فرآیند بوشهر، رزی محمودی  به سمت مدیر بازرسی و نظارت بر شرکت ها، مهدیه شیرازی علوی به سمت سرپرست امور مجامع و هاجر دادخواه به سمت سرپرست امور اداری منصوب و مشغول به کار شدند. 

 

حکم های صادر شده مذکور توسط مدیر عامل صبا جهاد از جمله اقدامات برای استفاده از ظرفیتهای علمی، تخصصی و مدیریتی بانوان است.