شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) تسليت باد

ای معنای سیادت
ای خورشید سعادت
در محراب عبادت
رسیدی بر شهادت
با غمِ بَس بی کرانَت
فاطمه شد روضه خوانَت
میشوی مهمان آن دلخسته
غرق در خون با فرق شکسته
مولانا یا علی جان مولانا یا علی جان

**************************************************

شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) تسليت باد


                               روابط عمومی و امور بین المل
     هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی كشوري