ضرورت برگزاری دوره های آموزشی، توجیهی شرکت های تابعه صبا جهاد

در هم اندیشی مدیران عامل شرکت های تابعه هلدینگ صبا جهاد، ضرورت برگزاری دوره های آموزشی توجیهی مورد تاکید قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ صباجهاد، اولین هم اندیشی مدیران عامل شرکت های تابعه هلدینگ در خصوص ضرورت و اهمیت برگزاری دوره های آموزشی توجیهی شرکت های تابعه روز شنبه پانزدهم تیرماه 1398 در تهران برگزار شد.


بر اساس این گزارش در راستای سیاست ها و راهبردهای ابلاغ شده از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همسو با سیاست ها و تاکیدات صندوق بازنشستگی کشوری و رویکرد و نگرش مدیرعامل هلدینگ صبا جهاد، اولین دوره آموزشی توجیهی شرکت های تابعه با محوریت بازاریابی و فروش، تحقیقات بازار و مهندسی پیش بینی فروش برگزار گردید. 

این گزارش می افزاید، استراتژی ها ی نوین فروش با تغییر رویکرد و تجدید نظر در مکانیسم فروش، بودجه بندی بازاریابی، مهندسی تبلیغات،  مدیریت بازاریابی، روانشناسی فروش، تحقیقات بازار و مهندسی و پیش بینی در عرصه عملیات فروش، تاثیر برند در افزایش اعتبار، شهرت و محبوبیت و ارتقا و حفظ برند، از عمده ترین مباحثی است که توسط صاحبنظران و اساتید فن به شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی توجیهی ارائه خواهد شد.

گفتنی است دانشگاه صنایع و معدن ایران در برگزاری این دوره های آموزشی توجیهی با هلدینگ صبا جهاد همکاری خواهد نمود و پس از اتمام دوره ها به شرکت کنندگان گواهینامه رسمی و معتبر اعطا خواهد شد.

بر پایه این گزارش به منظور بهره مندی مفید و اثربخش از مباحث و مطالب ارائه شده در این دوره ها شرکت های تحت پوشش صبا حهاد مکلف شدند مسئولین اجرایی، بازرگانی یا روابط عمومی را برای شرکت در این دوره های آموزشی توجیهی معرفی کنند.