» درباره ما » پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

صندوق بازنشستگی کشوری، به عنوان دومین صندوق بزرگ بیمه ای کشور با تحت پوشش قراردادن یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار بازنشسته، در حال حاضر دارای شرکتهای متعددی است که در قالب پنج هُلدینگ فعالیت دارند. این هُلدینگها با هدف بهبود وضعیت معیشتی و افزایش رفاه اجتماعی بازنشستگان در دوران بازنشستگی از طریق سرمایه گذاری و مشارکت فعال در بخش های اقتصادی، در پی کسب سود و تولید ثروت برای قشر فرهیخته اند. یکی از این هُلدینگها، شرکت سرمایه گذاری صباجهاد است که در سال 1379، با سرمایه 1400 ملیارد ریال، کار خود را آغاز کرده است و هم اکنون با داشتن مجموعه ای از شرکتها، در صنعت مواد غذایی فعالیت می کند و صنایعی چون «شیر پگاه»، »شیلات بندرعباس»، «پیچک» و «آبزی فرایند بوشهر» از شرکتهای تابعه این مجموعه اند. هدف این شرکت تأمین امنیت غذایی است که به معنای ممکن ساختن دسترسی همه مردم، در هر زمان، به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است. با توجه به افزایش جمعیت جهان و ایران در سالهای پیش رو، از میان رفتن منابع آب و فرسایش خاک، صنعت مواد غذایی باید برنامه ای منسجم برای افزایش میزان تولید با تکیه بر منابع کمتر داشته باشد و هر کشوری که در این زمینه کوتاهی کند، توان تأمین اساسی ترین نیاز مردمش را نخواهد داشت و به دام وابستگی غذایی خواهد افتاد و در نتیجه در مسیر پیشرفت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با چالشهای مهیب مواجه خواهد شد. ما امیدواریم که با عنایت خداوند و با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان ایرانی بتوانیم گامهای بلندی را برای توسعه صنعت مواد غذایی در کشور برداریم و از این طریق هم به ایران عزیز برای توسعه مطلوب تر کمک کنیم و هم از راه سودآوری، زندگی باکیفیت تری را برای ولی نعمتان خود، یعنی بازنشستگان عزیز، به ارمغان آوریم.