» اخبار

اخبار داخلی

وزیر تعاون : مهارتورم با تقویت اقتصاد مردمی و رعایت اصول معقول قانون کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهار تورّم و رشد تولید در سال جاری با تقویت پایه‌های اقتصاد مردمی و توسعه بخش خصوصی محقق می‌شود.
اولویت های صندوق بازنشستگی کشوری ، وعده هایی که عملیاتی می‌شوند
تأکید مدیر عامل صندوق بازنشستگی در سخنان خود مبنی بر اینکه عملیاتی شدن وعده‌ها از اولویت صندوق بازنشستگی کشوری است.
پیام نوروزی رئیس جمهور به مردم ایران / برنامه اصلی دولت در سال 1402
کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی ، برنامه اصلی دولت در سال 1402
تاکید رهبر معظم انقلاب بر پیشرفت اقتصادی در سخنان نوروزی
مروری برمهمترین نکات اقتصادی مطرح شده و پیشرفت اقتصادی کشور در سخنرانی های نوروزی 12 سال اخیر رهبر معظم انقلاب
شرکت مجتمع طیور فارس به مزایده گذاشته شد
با اعلام شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد؛
شرکت مجتمع طیور فارس در قالب مزایده‌ای از سوی هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری (صباجهاد) واگذار می‌شود
مزایده اموال و دارایی های متعلق به شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد در ملک موسوم به مزرعه مرغ مادر شیرکوه یزد و کارخانه خوراک دام طیور
با اعلام شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد رخ داد:
اموال و دارایی های متعلق به شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد در ملک موسوم به مزرعه مرغ مادر شیرکوه یزد و کارخانه خوراک دام طیور در قالب مزایده‌ای از سوی هلدینگ مواد غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری (صباجهاد) واگذار می‌شود.

اخبار صنعت

کانال در حال بارگذاری است...

کانال در حال بارگذاری است...

کانال در حال بارگذاری است...

کانال در حال بارگذاری است...